שירותי ייצור מתכת

heavy steel welding service

שירות ריתוך פלדה כבד

large steel structure fabrication

ייצור מבנה פלדה גדול

mild steel welding service

שירות ריתוך פלדה קל

steel bracket fabrication

ייצור סוגר פלדה

support bracket weldment

ריתוך סוגריים תומך

thick steel plate cutting and welding

חיתוך וריתוך של צלחת פלדה עבה