איכות

רשימת מכשירי בדיקת מפתח

יכולות כוללות

ספקטרומטר אופטי
מכונת מדידת קואורדינטות זרוע FARO (CMM)
בודק רוקוויל
כלי עבודה שונים, גופים, מדדים ומכשירי מדידה אחרים
מכונת מדידה אופטית
גלאי פגמים קולי
מערכת זיהוי חזותית של Inspec
בודק מתיחה
גלאי פגמים באבקה מגנטית
מקרן פרופיל

ISO 9001: 2015
PPAP
הגשת צווי חלק
בקרת תהליכים סטטיסטיים (SPC)
הנדסה הפוכה
בדיקת מאמרים ראשונה (FAI)
פתרון בעיות 8D של תיקון
5 מדוע פתרון בעיות מתקנות
ניהול ביקורת
כיולים

סקרי לקוחות
סקרי ספקים
בקרת מסמכים
שינוי שינוי הנדסי (ECR / ECN)
הכשרת עובדים
סקירת הנהלה
תחזוקה מונעת
ניהול באתר 5S

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality